Lagledarenshandbok

Målsättningen är att skapa en så bred juniorverksamhet som möjligt.

Lagledaren i respektive lag är en av de viktigaste resurser vår föreningen har.

Ansvarsområdet innefattar en hel del uppgifter. Denna handbok har gjorts för att

först och främst våra nya lagledare skall ha det lättare i början då det gäller att

organisera lagets verksamhet. Till de som fungerat som lagledare i flera år är

handboken ett hjälpmedel för fortsatt verksamhet.

Som informationsmaterial finns här lagledarhandboken: FC Kuffen handbok för lagledare 2024.pdf