Matcher

Inom vår förening råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling.

Om det under match genom ord eller handling förekommer kränkning mot domare, ledare, tränare eller spelare, skall domaren göra avbrott i spelet och någon i lagledningen utfärda en uppmaning i form av vårt orange kort eller verbalt över gällande ordnings policy till berörda personer.

Om kränkningen fortsätter bör matchen avbrytas.

Efter matchen gör lagledaren en skriftlig rapport till Bollförbundet och informera motståndarförening över händelsen, med hjälp och stöd av föreningens styrelse.