VÄRDEGRUND OCH MÅLSÄTTNING

 • Att bedriva en breddverksamhet som är till för alla, vilket handlar om att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel i Kuffen.
 • Utveckling av individ och lag går alltid före resultat i serier och cuper.
 • Att skapa klubbkänsla där spelare och föräldrar är stolta över Kuffen och agerar på och bredvid planen som goda representanter för föreningen.
 • Att fostra spelarna till ansvarskännande människor som visar respekt för regler och normer, samt människor, både vuxna och barn. Detta gäller inom fotbollen såväl som i samhället i övrigt. Till detta hör även aktsamhet med tillgångar, föreningens liksom andras.
 • Aktivt verka för ett drog- och dopingfritt idrottsutövande
 • Att med hjälp av utbildade ledare, erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning

FAIR PLAY – RENT SPEL

 • Vi följer fotbollens regler
 • Vi låter alla delta efter egna förutsättningar
 • Vi uppmuntrar till juste spel
 • Vi har god stil på och utanför plan
 • Vi hälsar på varandra före matchen
 • Vi respekterar domarens beslut
 • Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna
 • Vi tackar motståndare och domare efter matchen
 • Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri