Lag

Alm Erik
Amoako Melvin
Bergman Alvin
Finne Adam
Hankosaari Onni
Härtell Victor
Karjala Dante
Klemets Felix
Lång Theo
Månsus Jonatan
Nykvist Vincent
Östman Liam
Rabb Vilgot
Sjösten Aaron
Söderberg Elliot
Södö Leo
9
Pått Widar

Funktionärer